Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ”
  2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00186520
  4. Місцезнаходження емітента: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310
  5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0566) 654-2-36, факс (0566) 654-6-28
  6. Електронна поштова адреса емітента: 01@nzf.com.ua
  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.nzf.com.ua
  8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ „Нікопольський завод феросплавів”

 

2. Текст повідомлення

 

            Згідно з протоколом загальних зборів ПАТ НЗФ від 13.12.2013 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб  емітента, а саме:

1.      Припинено повноваження голови та членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства:

 

- голови правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Куціна Володимира Семеновича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена правління, заступника голови правління - директора з фінансів ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Метельченка Андрія Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена правління, заступника голови правління - головного інженера ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Лапіна Євгена Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена правління, заступника голови правління - комерційного директора ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Божка Сергія Леонідовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Ольшанського Володимира Ілліча (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Дьомочкіна Дмитра Віталійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000013%  в статутному капіталі емітента.

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Гончарова Валерія Семеновича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

 

- члена правління  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Камбарова Олега Аббасовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- голови наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Котляренка Олександра Леонідовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 22.09.2010. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

- члена, секретаря наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Дєдової Тетяни Юріївни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226% в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Жигуліна Андрія Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Андреаса Марангоса (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Олександра Ратнера (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

-  члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Баланди Любові Леонтіївни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

-  члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Трояна Михайла Михайловича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000064452% в статутному капіталі емітента.

-  члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Почекай Марини Віталіївни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Спектора Михайла Йосиповича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Баума Бориса Петровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006. Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента.

- члена наглядової ради ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Гінера Євгенія Ленноровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 22.09.2010. Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента.

- голови ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Татаринової Юлії Вячеславівни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

 

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Снісаренко Юлії Іванівни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Троян Ольги Сергіївни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Лобанова Геннадія Вікторовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” Антонової Наталії Анатоліївни (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), особа перебувала на посаді з 26.04.2006, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

 

Відкликані посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

 

Повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 13.12.2013 р.) голови та членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

 

2. Обрано на посаду:          

- голови правління  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Куціна Володимира Семеновича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: голова правління, генеральний директор  ПАТ НЗФ.

- члена правління, заступника голови правління - директора з фінансів ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Метельченка Андрія Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  член правління, заступник голови правління - директор з фінансів ПАТ НЗФ.

- члена правління, заступника голови правління - головного інженера ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Лапіна Євгена Володимировича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  член правління, заступник голови правління -  головний інженер  ПАТ НЗФ.

- члена правління, заступника голови правління - комерційного директора ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Божка Сергія Леонідовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член правління, заступник голови правління - комерційний директор  ПАТ НЗФ.

- члена правління, головного бухгалтера ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” -   Пономаренка Руслана Валерійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  головний бухгалтер  ПАТ НЗФ.

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Ольшанського Володимира Ілліча (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  член правління, директор з виробництва та технології ПАТ НЗФ.

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Дьомочкіна Дмитра Віталійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000013%  в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член правління, директор з персоналу та соціальних питань ПАТ НЗФ.

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Камбарова Олега Аббасовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  член правління, директор з капітального будівництва ПАТ НЗФ.

- члена правління ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Борзенкова Сергія Івановича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання:  директор з економічної безпеки  ПАТ НЗФ.

- голови наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Котляренка Олександра Леонідовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000032226%  в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: голова наглядової ради ПАТ НЗФ.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” -  Хорольську Тетяну Сергіївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Громову Катерину Святославівну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” -  Дорош Ганну Анатоліївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Андреаса Марангоса (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000032226% в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член наглядової ради ПАТ НЗФ.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Олександра Ратнера (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000032226% в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член наглядової ради ПАТ НЗФ.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Гніненка Олега Станіславовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Гайворонську Тетяну Володимирівну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Спектора Михайла Йосиповича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член наглядової ради ПАТ НЗФ.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Баума Бориса Петровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член наглядової ради ПАТ НЗФ.

- члена наглядової ради  ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Гінера Євгенія Ленноровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа володіє 0,00000006445% в статутному капіталі емітента. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член наглядової ради ПАТ НЗФ, Президент ЗАТ „ПФК ЦСКА”.

- голови ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Акудовича Андрія Олександровича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Пікуша Ігоря Сергійовича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Рязанцеву Олену Василівну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Вельк Юлію Віталіївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не надала інформації стосовно посад, які обіймала протягом своєї діяльності.

- члена ревізійної комісії ПАТ „Нікопольський завод феросплавів” - Антонову Наталію Анатоліївну (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попередня посада, яку обіймала посадова особа до обрання: член ревізійної комісії ПАТ НЗФ.

 

            Обрані посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Посадові особи Товариства обрані на термін, передбачений статутом Товариства.

 

Повноваження новообраних голови та членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства вважаються дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства 13.12.2013 р.

 

 

3. Підпис

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова Правління                                                                  В. С. Куцін

                                              

 

                                                                 М.П.                   13.12.2013