ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.04.2018

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн. Затверджена кошторисна вартість  об’єкту відрізняється від планової кошторисної вартості, яка визначена програмою у об’ємі 77,2  млн. грн. У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За  1 квартал 2018 року на виконання робіт за заходом витрачено    9 906 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  128 269 тис. грн, що складає 59,1 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік.  

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік. У даний час ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторсь-ку документацію на об’єкт.  За 1 квартал 2018 року на виконаннях робіт за заходом використано 1 388 тис. грн, всього з початку виконання заходу – 5 269 тис. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За               1 квартал 2018 року очищено та повернено у зворотний цикл заводу близько 82,272 тыс. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  1 квартал 2018 року  утворилося 205 128 шлаків, 49 789  т шламів,   перероблено –  208 594 т шлаків, 44 404 т шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання заходу за 2017 рік склали – 230 тис. грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за    1 квартал 2018 року виконано 5 707 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 584 аналізи, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах ПАТ НЗФ – 1 046 аналізів, для контролю якості води спостережувальних свердловин та перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків 4 077 аналізів. На виконання програми моніторингу довкілля у 1 кварталі 2018 року витрачено близько 855 тис. грн поточних витрат.  На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин у порівнянні із 1 кварталом 2017 року залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. З 3 кварталу 2017 року на виконання вимог державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області виробничий контроль якості вод у спостережних свердловинах виконується 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим  КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2018 рік. На виконання заходу за  1 квартал 2018 року витрачено близько 117 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих у 1 кварталі 2017 році та знаходяться у межах раніше визначених  показників.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський