ІНФОРМАЦІЯ

щодо стану виконання заходів зі скорочення викидів

забруднюючих  речовин, охорони та раціонального використання вод,

встановлених у дозволах  та заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у АТ НЗФ

станом на 01.01.2020

 

Згідно із вимогами дозволу на викид № 1211600000-72 від  26.12.2018 у     2019 році АТ НЗФ передбачено обов’язкове виконання заходу зі скорочення викидів забруднюючих речовин  - М-13. Джерело викиду  № 36 (Цех виробництва феросплавів. Вузол скиду розливної машини № 3 В-8). Модернізація очисної установки із підвищенням ефективності роботи. Заплановане зменшення викидів на 0,7 тонн  на рік.

По заходу М-13 роботи виконано спеціалізованою організацією ТОВ НВП „Дніпроенергосталь” (м. Запоріжжя) згідно із договором від 08.02.2019 № 1900943. У результаті проведених налагоджувальних робіт визначено оптимальні режими експлуатації установки очищення газів, розроблена режимна карта та досягнуто затверджені нормативи викиду по Мn – 5 мг/м³.

У 2015 році розпочато спільне виконання заходів М-18 (джерела № 123, 124) із будівництва рукавних фільтрів В-14, В-24  агломераційного цеху  та М-24 (джерело № 139) із ліквідації джерела  із кінцевим терміном виконання заходів  у  2019 – 2020  роках. Згідно із договором  № 1412-20-15ПР/1501657 від 03.04.2015  УГ НВП „КЦ ДІЕКС” (м. Дніпро) виконано проектно-конструкторську документацію з будівництва об’єкта, проводяться будівельно-монтажні роботи. У 2016 році розпочато виконання заходу М-4 (джерело № 115) із будівництва рукавних фільтрів В-4, В-6. Інформація щодо виконання заходів М-4 та М-24 наведена у звіті про  виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на          2016 -  2025 роки у АТ НЗФ станом на 01.01.2020.

Згідно із дозволом № 77/ДП/49д-17 от 25.10.2017 на спеціальне водокористування підприємство за  2020 рік:

-  постійно дотримувалося умов, які встановлені у дозволі на СВК, та обов’язків водокористувачів, що передбачені ст. 44 Водного кодексу України;

-  забезпечувало функціонування системи моніторингу впливу виробничої діяльності на стан поверхневих та підземних вод. Виробничий контроль якості вод у спостережних свердловинах за 9 показниками виконується щоквартально згідно з графіком на 2019 рік, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія”. Отримані дані надаються до регіональної системи моніторингу довкілля та на адресу Держекоінспекції  в Дніпропетровській області, КЗ  „Придніпровської гідрогеологічної партії”;

-  здійснювався інструментальний облік використання води із складанням  статистичної звітності та своєчасної оплати у терміни, які передбачені діючим  законодавством. Трубопроводи та водовимірювальна апаратура знаходяться у справному стані. Постійний контроль за станом устаткування водного господарства та своєчасне проведення метрологічної повірки водовимірювальної апаратури покладено на керівників структурних підрозділів;

-  технічне обслуговування водопровідних комунікацій здійснюється систематично згідно із графіком ППР та ТО;

-  була забезпечена ефективна експлуатація установки для очищення зливових вод  відповідно до вимог Технологічної інструкції з експлуатації  установки для очищення зливових вод ТІ НЗФ-Е-14-41-2016;

-  використання води здійснювалося у межах лімітів, вказаних у Дозволі  на СВК.

Послуги  із  постачання  питної,  технічної  води  та   приймання  скидних вод надавалися на підставі діючих договорів, укладених із постачальниками послуг згідно із вимогами Дозволу на СВК. Використання води у системах зворотного та повторного водопостачання здійснюється в обсягах, визначених дозволом на СВК.

За 2020 рік використано  5,88 тис. м³ дренажно-колекторних вод, очищено  та 

повернено в умовно чистий  зворотний цикл  заводу близько 282,995 тис. м³ дренажної та зливової води.

Перелік заходів  на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для АТ НЗФ розроблено у Плані реагування на надзвичайні ситуації АТ «Нікопольський завод феросплавів», який затверджено головою правління, генеральним директором  31.01.2019. За 2019 рік  повідомлень щодо настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не надходило, тому  заходи не виконувалися.

 

 

 

Заступник головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного

та повітряного басейнів                                                        Г.Д.Страдомський