ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.01.2020

 

Заходи по пунктах 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” та 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря» у 2019 році виконані повністю. Всього витрати на виконання заходів склали  229,22 млн грн (сертифікат серія  ДП № 162193380275, додаток 2), за  2019  рік  витрачено коштів у об’ємі 29,944 млн грн.

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік. У       2019 році виконувалася проектно-конструкторська документація та проводилася процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності об’єкту «Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з встановленням рукавних фільтрів». За результатами процедури ОВД отримано висновок, який виданий Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА від 18.12.2019  № 119/0/490-19.  За 2019 рік на виконаннях робіт за заходом використано  51 312 тис. грн, всього з початку виконання заходу –  87,436  млн. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За               2019  рік очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько             282,16 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується, в основному, кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  2019  рік утворилося  847 323 т шлаків, 219 170 т шламів,   перероблено          937 472 т шлаків,   222 995 т  шламів.

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за 2019 рік склали  96 000 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво № ПЧ 06-2/460/2019 від 11.11.2019 з терміном дії до 11.11.2022) за 2019 рік виконано 26 605 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 4 420 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 7 319 аналізів, для контролю якості води спостережувальних свердловин –  5 243 аналізи,  14 542 аналізи аналізи з визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках, якості води зворотних циклів та підземних вод, для моніторингу ґрунтів - 324 аналізи. На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин за 2019 рік  у порівнянні із 2018 роком залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи.

По пункту 6.1.12 „Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод” моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2019 рік. На виконання заходу за  2019 рік витрачено близько 470 тис. грн.

Згідно із договором від 04.03.2019 № 1901922 Казенним підприємством «Пів-денукргеологія» виконувалися  роботи із аналізу гідрогеохімічних умов пром-майданчика та прилеглих площ для визначення рівня забруднення та взаємовпливу із суміжною територією заводу АТ НЗФ (за результатами моніторинга робіт 1986 – 2019 років) та аналіз виконання вимог природоохоронних заходів, згідно із  законодавством України.  Згідно із наданою звітною документацією Казенним підприємством «Південукргеологія» зроблено висновки, що зростання природоохоронних вкладень завода (з 2001 по 2019 роки у природоохоронні  заходи вкладено 29,374 млн грн) та змінення середнього сумарного показника забруднення підземних вод мають тісний статистичний зв’язок – коефіцієнт кореляції складає 0,62, що показує високу ефективність вкладень. Таким чином господарча діяльність заводу не призводить до погіршення гідрохімічного режиму підземних вод. Сформований до 2000 року рівневий та хімічний режим підземних вод у ареалах забруднення за останні 18 років мають сталу тенденцію до покращення показників, що спостерігаються, та наближення до фонових показників, а саме: збільшується площа з рівнем забруднення «слабкий» та «середній», зменшується площа з рівнем забруднення «сильний» та зникають – із рівнем «дуже сильний». На прилеглій території  концентрація визначаємих показників у підземних водах першого від поверхні водоносного горизонту знаходиться на рівні фонових показників на території заводу та набагато менше у межах ареалів забруднення, таким чином ареали забруднення локалізовані у межах проммайданчика заводу. Спостережувальна мережа на проммайданчику АТ НЗФ відповідає вимогам відомчої спостереджувальної мережі та у достатньому ступіні організована для визначення основних очагів забруднення, дінаміки розповсюдження ореолів забруднення.

Додатково повідомляємо, що на підприємстві виконуються роботи з озеленення території заводу, які направлені на покращення екологічної ситуації. Так у 2019 році було висаджено 65 дерев, 560 кущів, 5 600 розсади квітів та облаштовано 0,12 га газонів. Загальні витрати всіх робіт склали 257 570 грн.

 

 

Заступник головного

інженера з охорони природи –

начальник лабораторії

захисту водного та

повітряного басейнів                                                               Г.Д. Страдомський