ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.10.2019

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн.  У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За 9 місяців 2019  року  на  виконання  робіт  за  заходом  витрачено 25 219,0 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  203,108 млн. грн, що складає 93,6 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік. 

По пункту 1.80 Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік.   ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 9 місяців  2019 року на виконаннях робіт за заходом використано  40 468,0 тис. грн, всього з початку виконання заходу –   77,592  млн. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За 9 місяців  2019  року очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько    198,21 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  9 місяців 2019  року утворилося  683 797 т шлаків, 167 709 т шламів,   перероблено 723 931 т шлаків,   171 483 т  шламів.

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за 9 місяців 2019 року склали  40 000 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за  9 місяців  2019 року виконано 19 462 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 3 399 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 4 819 аналізів, для контролю якості води спостережувальних свердловин –  4 494 аналізи,  6 750   аналізів визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках та якості води зворотного циклу ЦВФ. На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин за 9 місяців 2019 року  у порівнянні із аналогічним періодом 2018 року залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи. На виконання  програми  моніторингу  довкілля  за 9 місяців 2019 року витрачено близько 2,5 млн. грн.

По пункту 6.1.12 „Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод” моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2019 рік. На виконання заходу за  9 місяців  2019 року витрачено близько 353 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин за 9 місяців  півріччі 2019 року визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих у 2018 році та знаходяться у межах раніше визначених  показників.    

Згідно із договором від 04.03.2019 № 1901922 Казенним підприємством «Пів-денукргеологія» виконануються  роботи із аналізу гідрогеохімічних умов пром-майданчика та прилеглих площ для визначення рівня забруднення та взаємовпливу із суміжною територією заводу АТ НЗФ.

Додатково повідомляємо, що на підприємстві виконуються роботи з озеленення території заводу, які направлені на покращення екологічної ситуації. Так у 2019 році було висаджено 65 дерев, 180 кущів, 1 982 розсади квітів та облаштовано 0,12 га газонів. Загальні витрати всіх робіт склали 257 570 грн.