ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.01.2019

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн. Затверджена кошторисна вартість  об’єкту відрізняється від планової кошторисної вартості, яка визначена програмою у об’ємі 77,2  млн. грн. У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За  2018  рік  на  виконання  робіт  за  заходом  витрачено                      49 901 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  168 264,3 тис. грн, що складає 77,5 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік.  

По пункту 1.80 Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік.            ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 2018 рік на виконаннях робіт за заходом використано  33 245 грн, всього з початку виконання заходу – 37 126 тис. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За               2018  рік очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько             305,95 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за   2018 рік  утворилося  780 208 т шлаків, 214 640 т шламів,   перероблено  832 708  т шлаків,  246 909 т  шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за  2018 рік склали 68 300 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за     2018 рік виконано  26 307 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного по-

 

 

вітря – 4 996 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 5 184 аналізи, для контролю якості води спостережувальних свердловин – 5 250 аналізів,  10 553 аналізи перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків, визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках та якості води зворотного циклу ЦВФ, для моніторингу ґрунтів проммайданчика підприємства - 324 аналізи. На виконання  програми  моніторингу  довкілля  у 2018 році витрачено близько  3,5 млн грн.  На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин у 2018 році  у порівнянні із 2017 роком залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2018 рік. На виконання заходу за  2018 рік витрачено близько 470 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин у 2018 році визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих за 2017 рік та знаходяться у межах раніше визначених  показників.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський