ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.10.2018

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн. Затверджена кошторисна вартість  об’єкту відрізняється від планової кошторисної вартості, яка визначена програмою у об’ємі 77,2  млн. грн. У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За   9  місяців  2018  року  на  виконання  робіт  за  заходом  витрачено

39 020 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  157 383 тис. грн, що складає 72,5 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік.  

По пункту 1.80 Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік.            ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 9 місяців 2018 року на виконаннях робіт за заходом використано 12 884 грн, всього з початку виконання заходу – 16 765 тис. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За               9  місяців  2018  року очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько

224,956 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  9 місяців 2018 року  утворилося  593 477 т шлаків, 163 761 т шламів,   перероблено  636 608 т шлаків,  185 498 т  шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за  9 місяців 2018 року склали 46 900 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за    9 місяців 2018 року виконано 12 446 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 3 220 аналізи, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 3 843 аналізи, для контролю якості води спостережувальних свердловин та перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків 11 809 аналізів, для контролю якості ґрунтів проммайданчика підприємства  – 324 аналізи. На виконання програми моніторингу довкілля за 9 місяців 2018 року витрачено близько  2,9 млн. грн поточних витрат.  На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин 2018 року у порівнянні із              9 місяцями 2017 року залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконується 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2018 рік. На виконання заходу за  9 місяців 2018 року витрачено близько 353,00 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих за 9 місяців  2017 році та знаходяться у межах раніше визначених  показників.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський