ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.07.2020

 

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік. Виконано проектно-конструкторську документацію та проводена процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності об’єкту «Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з встановленням рукавних фільтрів» та отримано висновок, який виданий Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА від 18.12.2019  № 119/0/490-19.  За 1 півріччя 2020 року на виконаннях робіт за заходом використано  92 603 тис. грн, всього з початку виконання заходу –  180,039  млн. грн.  

По пункту 1.81 «Джерела  викиду № 110, 111.  Головна частина агломашин № 1 - 4. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 2 млн м³/год» термін виконання заходу  -  2027 рік. У 2020 році розпочато роботи з проектування  об’єкту.

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За 1 півріччя 2020 року очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько  166,339 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується, в основному, кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” 1 півріччя 2020 року утворилося 324 849 т шлаків,  113 072 т шламу та пилу,   перероблено  415 843 т шлаків,  108 790  т  шламів.

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Укладено договір та  поточне технічне обслуговування обладнання АСЕМ у 2020 році. За  1 півріччя виконано робіт на 48,0 тис. грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво № ПЧ 06-2/460/2019 від 11.11.2019 з терміном дії до 11.11.2022) за 1 півріччя 2020 року  виконано 10 755  аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 1 736 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 2 821 аналіз, 3 951 аналіз визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках, якості води зворотних циклів та підземних вод.

По пункту 6.1.12 „Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод” моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2020 рік. Для контролю якості води спостережувальних свердловин у 1 півріччі 2020 року виконано 2 247 аналізів. На виконання заходу за  1 півріччя 2020 року витрачено близько 236  тис. грн.

Додатково повідомляємо, що на підприємстві виконуються роботи з озеленення території заводу, які направлені на покращення екологічної ситуації. Так у 1 півріччі 2020 року було висаджено 47 дерев, 42 кущів, у теплицях висаджено 222 дерев та 1 740 кущів. Загальні витрати всіх робіт склали 79 200 грн.