Новини

Відбулись збори акціонерів

 

Відбулись збори акціонерів АТ НЗФ

 

20 травня 2021 року відбулись загальні збори акціонерів АТ «Нiкопольський завод феросплавiв» - флагмана феросплавного виробництва.

Кворум зборів склав 99,2% загального числа акціонерів та їх законних представників. Збори визнано такими, що відбулися. Всі питання, що були винесені на обговорення, були схвалені.

Так під час проведення зборів були прийняті важливі для діяльності АТ НЗФ рішення:

• затверджено звіти правління товариства за 2018 і 2019 роки, діяльність правління була визнана задовільною й схвалена;

• прийнято до відома й затверджено звіти Спостережної ради товариства за 2018 і 2019 роки, діяльність Наглядової ради була визнана задовільною та схвалена;

• звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2018 і 2019 роки прийняті до відома та схвалені;

• затверджено річні звіти АТ НЗФ за 2018 і 2019 роки (включаючи фінансову звітність);

• розглянуто питання розподілу прибутку і покриття збитків за підсумками роботи за 2018 і 2019 роки;

• затверджено Принципи (кодекс) корпоративного уп-равління АТ НЗФ;

• отримано попереднє узгодження на укладення значних угод з купівлі електроенергії з будь-якими учасниками ринку електричної енергії на всіх сегментах ринку, в т.ч. на аукціонах, граничної сукупною вартістю 8 млрд. грн. з кожним з контрагентів;

• суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2020 рік призначено ТОВ «Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»;

• обрано новий склад Наглядової ради і Ревізійної комісії.

P.S. У І кварталі 2021 року АТ НЗФ було відраховано податків та зборів на загальну суму 310, 753 млн. грн.                          

У травні, за підсумками роботи у І кварталі, відрахо-вано 115 млн. грн. податку на прибуток.