18.01.2019г.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

                                                                   20191162627/7665

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"Нікопольський завод феросплавів"

(АТ НЗФ),

код згідно з ЄДРПОУ 00186520

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Поштова адреса: 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310.

тел.: +38(0566) 654-236; факс: +38 (0566) 654-628;e-mail:01@nzf.com.ua

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з установкою рукавних фільтрів.

В рамках виконання природоохоронних   заходів, передбачених Дніпропетровською обласною комплексною програмою (стратегією) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затвердженою Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/IV та п. 4 (М-4) «Заходів щодо скорочення викиду забруднюючих речовин» дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «НЗФ» № 1211600000-72 від 29.07.2015р.,для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище запланована реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 агломераційного цеху.

Планована діяльність полягає в реконструкції існуючої «мокрої» газоочистки від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 (В-4, В-6) агломераційного цеху АТ НЗФ з переоснащенням на високоефективне газоочисне обладнання в межах існуючої заводської земельної площі та здійснюється з метою скорочення валових викидів забруднюючих речовин.

Основним критерієм при виборі того чи іншого способу очищення газів від твердих частинок є співвідношення ефективності роботи обладнання і витрат на його експлуатацію.

Технічна альтернатива 1.

Пилоповітряна суміш від аспіраційних відсмоктувачів укриттів розвантажувальних частин агломашин №1, №2 (дві паралельні схеми аспірації) транспортується по трасі повітроводів на перший ступінь очищення в груповий циклон ЦН-24-2400х8. В циклоні відбувається уловлення крупнодисперсного пилу, що видаляється гідрозмивом  з подальшим скидом шламової води в зворотний цикл аглоцеху. Також планованою діяльністю передбачається реконструкція шламового лотка з установкою напірної каналізації з насосною станцією, реконструкція радіального відстійника та встановлення дозуючої станції для стабілізаційного оброблення води замкнутого умовно забрудненого зворотного циклу цеху. Після циклонів пилогазова суміш направляється на другий ступінь очищення в рукавні фільтри з імпульсною регенерацією ФРІР-8100 із площею фільтрації  7 385 м². Викид очищеного повітря здійснюється через димову трубу висотою 45м.  и діаметром 4,8 м.

Дрібнодисперсний пил, що вловлений в рукавних фільтрах, зсипається в бункери фільтра та за допомогою обладнання вивантаження пилувисипається в спеціально обладнані автосамоскиди з закритим кузовом та вивозиться на шламонакопичувач з подальшим використанням  у виробництві заіснуючоюна заводі схемою.

Для виключення запилення при вивантаженні пилу на кожному бункері фільтру  встановлюється телескопічний завантажувач з патрубком для аспірації запиленого повітря, яке відбирається за допомогою двох відцентрових вентиляторів та під напором подається на очищення в рукавний фільтр ФРІР-8100.

 

Технічна альтернатива 2.Для виконання вимог, передбачених п. 4 (М-4) «Заходів щодо скорочення викиду забруднюючих речовин»  дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «НЗФ» № 1211600000-72 від 29.07.2015 та п.1.80 додатку 1 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/IV, при реконструкції газоочистки  вентсистем В-4, В-6 з будівництвом комплексу рукавних фільтрів загальною потужністю 1 млн. м3/год, в якості технічної альтернативи 2 розглядається інша конструкція рукавного фільтра та системи пиловивантаження вловленого пилу після другого ступеню очистки аспіраційного повітря укриттів розвантажувальних частин агломашин №1, №2. Всі інші заходи по запланованій реконструкції аналогічні технічній альтернативі 1.

Технічною альтернативою 2 передбачається пилогазову суміш після циклонів направляти на другий ступінь очищення в рукавні фільтри з імпульсною регенерацією та шаховим розташуванням рукавів ФРІР-7500 із площею фільтрації  7500 м². Дрібнодисперсний пил, що вловлений в рукавних фільтрах, зсипається на скребкові конвеєри та транспортується в збірний бункер пилу, звідки за допомогою телескопічних завантажувачів з вбудованою системою аспірації висипається в спеціально обладнані автосамоскиди з закритим кузовом та вивозиться на шламонакопичувачз подальшим використанням  у виробництві за існуючою на заводі схемою.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 передбачається на території агломераційного цеху проммайданчику АТ "Нікопольський завод феросплавів" без додаткового відведення земель.

Споруди і обладнання  газоочисної установки розміщуються із східної сторони корпусу агломерації агломераційного цеху на спланованому і щільно забудованому майданчику, з урахуванням існуючих технологічних і транспортних зв'язків, в ув'язці з плануванням і висотними відмітками.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально можливими для Замовника і прив'язані безпосередньо до місця розташування існуючого технологічного обладнання. Розміщення проектованого об'єкта є оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних норм і правил.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів.

Експлуатація реконструйованих вентсистем не призведе до негативного впливу на навколишнє соціальне середовище та буде сприяти зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Позитивним моментом планованої діяльності є:

-   досягнення нормативних значень викидів по речовинах у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом та марганцю в атмосферне повітря, скорочення неорганізованих викидів забруднюючих речовин від охолоджувачів агломашин № 1, 2;

-   поліпшення умов праці працівників;

-   поява додаткових робочих місць.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планованою діяльністю з реконструкції газоочисток вентсистем В-4, В-6 агломераційного цеху передбачається  будівництво двоступеневої установки очищення газу потужністю 1 млн. м³/годзамість існуючої мокрої пилогазоочисної системи, що складається з труб Вентурі та скруберів - краплевловлювачів.

Загальна площа ділянки, відведеної під реконструкцію в умовах діючого виробництва визначається площею проммайданчика і дорівнює 400,7335 Га, площа забудови 8226,282 м2.

Планованою діяльністю передбачаються наступні заходи:

- реконструкція місцевих аспіраційних зонтів;

- будівництво двоступеневої установки очищення газів потужністю 1 млн. м³/год: перший ступінь – циклони ЦН-24-2400х8, другий ступінь – рукавні фільтри з імпульсною регенерацією типу ФРІР;

-встановлення нового тягодуттєвого устаткування – димососів потужністю 500 тис. м3/год (2 робочі, 1 резервний);

- встановлення нової траси повітроводів та майданчиків для обслуговування повітропроводів та проведення інструментальних вимірів;

- реконструкція систем видалення пилу від устаткування І-го ступеня очищення – систем шламовидалення та транспортування шламу;

- заміна радіального відстійника;

- встановлення дозуючої станції для стабілізаційного оброблення води замкнутого умовно забрудненого зворотного циклу цеху;

- перенесення майстерень механослужби і енергослужби АГЦ, які розташовані в зонідемонтажу будівлі мокрої газоочистки вентсистем В-4, В-6;

- демонтаж існуючої димової труби мокрої газоочистки вентсистем В-4, В-6.

Залишкова запиленість після газоочистки складе по речовинах у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом на рівні не більше 10 мг/м³ і мангану та його сполукам в перерахунку на діоксид мангану  - 5 мг/м³. Викид очищеного повітря здійснюється через димову трубу висотою 45м.  и діаметром 4,8 м. Заплановане валове скорочення викидів пилу складає 81,58 т/рік.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

-            позабрудненнюатмосферногоповітря– максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонових забруднень на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не повинні  перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; необхідність дотримання встановлених значень нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин визначених наказом Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства №1211600000-72;

-            по виробничих відходах– мінімізація об’ємівутворення відходів і максимально можливевикористанняїхв виробничомупроцесі;

-            по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;

-            по поверхневих та підземним водах – відсутність на них безпосереднього впливу.

щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.

 

 

щодо територіальної альтернативи 1:

-            територіальніобмеження,визначенімістобудівною,інженерно-транспортноютапромисловоюструктурою(забудовою),якасклаласянатериторіїпланованоїдіяльностітапорядзнею;

-            забезпеченнямежпланованоїсанітарно-захисноїзонитадопустимогорівнявпливушкідливихфакторівнамежісанітарно-захисноїзонитажитловоїзабудовизгідно зчиннимсанітарнимзаконодавствомУкраїни;

-            використанняземельнихплощвмежахземельнихділянокнаданихвпостійнетатимчасовекористування в відповідностіз вимогамичинногозаконодавства.

щодо територіальної альтернативи2: відсутні.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка ізахист території за альтернативами:

Щодо технічноїальтернативи1:

Реконструкціяздійснюється натериторії АТ «НЗФ» в межахзатвердженихмежземельноговідводунатериторії підприємства.

Для інженерноїпідготовкимайданчика будівництванеобхідновиконати:

-перенесеннядвохангарів(механослужбииенергослужбицеху)дляскладуванняметалопрокатутаелектродвигунівтавідкритоїкрановоїестакадизмостовимкраном;

-        планування майданчиків;

-          використання існуючихдорігіз твердим покриттям для зменшенняутворенняпилу;

-          облаштуваннянеобхіднихогородженьбудівельногомайданчика (охоронних,захиснихабосигнальних).

Додатковоговідведенняземельноїділянки під об'єктибудівництване передбачається.

Щодо технічноїальтернативи2:аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальнихальтернатив:відсутні.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат – не очікується, через те, що реконструкція В-4, В-6 АТ «НЗФ» не здійснить впливу на температурно-вологісний режим атмосфери, який може призвести до зміни мікрокліматичних і кліматичних умов розглянутого району;

Повітряне середовище.В процесі експлуатації об'єкта реконструкції джерелом впливу  є викиди забруднюючих речовин від розвантажувальних частин агломашин №1, №2, що після очистки відводяться через новостворену димову трубу. Існуюча димова труба демонтується. Після введення в експлуатацію нового газоочисного обладнання очікуєтьсяскорочення валових викидів забруднюючих речовин відносно існуючого становища, згідно з вимогами  Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегією) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 року. Викиди забруднюючих речовин після реконструкції будуть здійснюватися в межах, передбачених дозвільною документацією.       

У процесі будівництва джерелами утворення забруднюючих речовин є робота двигунів автотранспорту та спецтехніки, земляні роботи, зварювальні та фарбувальні роботи. Спецтехніка здійснює тимчасове шумовенавантаження на період  проведеннябудівельнихробіт.

Геологічне середовище.Існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Водне середовище.Водопостачання здійснюється з мереж АТ НЗФ. Обсяги господарсько-побутового водоспоживання та водовідведення залишаються без змін.

Скид у водні об’єкти – відсутній,  ґрунтові та дощові скиди очищуються та повертаються   для   підживлення   технологічних   циклів   водопостачання,   госппобутові   скиди відводяться через міські мережі водовідведення.

Відведення поверхневих (зливових і талих) вод з дахів рукавних фільтрів та прилеглої території запроектоване по існуючій схемі відведення забруднених зворотних вод з проммайданчика АТ  НЗФ.  Зливові  води  потрапляють  у  ставок-відстійник,  після  чого  проходять  очищення  на спеціальній  установці  та  повертаються  на  підживлення  зворотних  циклів  заводу.  Проектна потужність установки очищення до 470 тис м³ на рік стічних вод.

            Ремонт та заміна складових зворотного циклу АГЦ зменшить вплив на ґрунтові води.

Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок та марганцю в атмосферне повітря в результаті реалізації планованої діяльності призведе до зниження ступеня забруднення поверхневих стоків на майданчику.

Негативної дії від планованої діяльності на водне середовище не очікується.

Ґрунт, земельні ресурси – негативного впливу не очікується.Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 агломераційного цеху проводиться в межах існуючого виробничого майданчика АТ НЗФ, не тягне за собою додаткового вилучення земельних ресурсіві порушення ґрунтового покриву на нових площах.

Очікуване при реалізації планованої діяльності скорочення обсягів викидів твердих частинок та марганцю в атмосферне повітря призведе до зниження ступеня забруднення ґрунтів на проммайданчику підприємства.

Відходи, які утворюватимуться при експлуатації технологічного обладнання та в процесі виробництва на АТ НЗФ збиратимуть, зберігатимуть, утилізовивамуть у власному виробництві або передаватимуть на утилізацію організаціям, що мають ліцензію на відповідний вид діяльності.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти.В зонівпливу об’єкту планованої діяльностівідсутнізаповідники,заказникитаіншіприродозахиснігосподарства.

Зняття родючогошару тавирубка зелених насаджень при реалізації планованої діяльності не передбачається.

Цінніпородирослин натериторіїмайданчика іприлеглої до нього території  неростуть. Рідкісні видитварин і птахів в даномурайоні не проживають. Шляхиміграціїтвариніптахівврайонірозташуванняоб'єктунепролягають.

Після завершення будівельної діяльності територія, на якій проводилась реконструкція, буде упорядкована і озеленена. За рахунок зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовиночікується позитивний вплив на рослинний та тваринний світ.

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.

Реконструкція установок В-4, В-6 від розвантажувальних  частин агломашин № 1, 2 агломераційного цеху не призведе до негативного впливу на збереження існуючих будівель, споруд та інших об'єктів основних фондів АТ НЗФ і поруч розташованих підприємств.

Враховуючи положення у рельєфі, слабу латеральну фільтрацію ґрунтових вод та наявність на території заводу штучних дренажних споруд АТ «НЗФ» практично забруднюючого впливу на підземні води навколишніх площ не впливає. Таким чином, негативний вплив об'єкта на техногенне середовище не прогнозується.

щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1, 2:відсутні.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"

Згідно зі ст. 3 (частина 3, п.5) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планова діяльність АТ НЗФ з реконструкцією установок В-4, В-6 від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 агломераційного цеху у межах ліцензійної площі відноситься до  другої категорії видів діяльності та об’єктів –установки для випалювання або агломерації металевих руд (у тому числі сульфідної руди) та має значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВД).

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. Діяльність планується проводити на території діючого підприємства АТ НЗФ у межах м. Нікополя.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планованийобсягдослідженьтарівеньдеталізаціїінформації,щопідлягаєвключеннюдозвітузоцінкивпливунадовкілляпередбачаєтьсявідповіднодо вимогЗакону«Прооцінкувпливунадовкілля»(ст.6)таПостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід13грудня2017р.№1026«Прозатвердження Порядкупередачідокументації для надання висновкузоцінки впливунадовкілля тафінансування оцінки впливуна довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність «Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з установкою рукавних фільтрів»може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14.Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

-        Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря після реконструкції газоочисток вентсистем В-4, В-6, що видається Міністерством екології та природних ресурсів України ( ст.11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»).

-        Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА(п.4 Додатку ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати:

доДніпропетровської обласної державної адміністрації

Пр.Олександра Поля,1. м.Дніпро,49000, тел. +380(56)742-89-80,

                                                                                            742-88-59

e-mail: info@adm.dp.gov.ua

до Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Вул.Лабораторна,69, м.Дніпро, 49000, тел. (096) 512-94-24, e-mail:ecology@adm.dp.gov.uaНачальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля Десна Олексій Анатолійович