ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.07.2019

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн.  У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За 1 півріччя 2019  року  на  виконання  робіт  за  заходом  витрачено 15 985 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  193,875 млн. грн, що складає 89,3 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік. 

По пункту 1.80 Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік.            ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 1 півріччя  2019 року на виконаннях робіт за заходом використано  14 287 тис. грн, всього з початку виконання заходу – 51,413 млн. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За               1 півріччя 2019  року очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько             132,254 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за 1 півріччя 2019  року утворилося  453 985 т шлаків, 110 161 т шламів,   перероблено 476 332 т шлаків,   105 338 т  шламів.

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за 1 півріччя  2019 рік склали  32 000 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за  1 півріччя 2019 року виконано 13 284 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 2 344 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 3 494 аналізів, для контролю якості води спостережувальних свердловин –  2 996 аналізів,  3 000   аналізів визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках та якості води зворотного циклу ЦВФ. На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин у 1 півріччі 2019 року  у порівнянні із аналогічним періодом 2018 року залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи. На виконання  програми  моніторингу  довкілля  у               1 півріччі 2019 року витрачено близько 1,550 млн. грн.

У квітні 2019 року ЛЗВПБ приймала участь у Програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювання масових концентрацій  забруднюючих речовин в об`єктах навколишнього природного середовища Мінекології. За результатами міжлабораторного контролю професійне тестування лабораторії отримало оцінку задовільно.

По пункту 6.1.12 „Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод” моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2018 рік. На виконання заходу за  1 півріччя 2019 року витрачено близько 250 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин у 1 півріччі 2019 року визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих у 2018 році та знаходяться у межах раніше визначених  показників.

Додатково повідомляємо, що на підприємстві виконуються роботи з озеленення території заводу, які направлені на покращення екологічної ситуації. Так у 2019 році було висаджено 65 дерев, 70 кущів, 1 982 розсади квітів та облаштовано 0,12 га газонів. Загальні витрати всіх робіт склали 257 570 грн.

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський