ДОВІДКА

про хід виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної

програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.04.2019

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн.  У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За 1 квартал 2019  року  на  виконання  робіт  за  заходом  витрачено  9,59 млн. грн, всього з початку виконання заходу -  177,89 млн. грн, що складає 82 % від кошторисної вартості об’єкту.

По пункту 1.79 «Джерело  викиду № 139. Центральний розподільний пункт (ЦРП), В-2. Ліквідація (виведення із експлуатації) джерела викиду забруднюючих речовин у атмосферне повітря». Виконання заходу передбачено у комплексі із заходом 1.78 згідно із ПКД.  Термін виконання заходу  -  2020 рік. 

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”  термін виконання заходу  -  2021 рік.            ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 1 квартал 2019 року на виконаннях робіт за заходом використано  3,015 грн, всього з початку виконання заходу – 40,141 млн. грн.  

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За  1 квартал 2019  року очищено  та  повернено  у  зворотний  цикл   заводу  близько   68,973 тис. м3  дренажної та зливової води, що обґрунтовується в основному кількістю атмосферних опадів у звітному році.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за 1 квартал 2019  року утворилося  217 299 т шлаків, 50 107 т шламів,   перероблено 242 040 т шлаків,   46 911 т  шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання поточного технічного обслуговування автоматичної системи  моніторингу за 1 квартал  2019 рік склали 8 000 грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за  1 квартал 2019 року виконано 5 890 аналізів, з них: для контролю якості атмосферного повітря – 1 080 аналізів, для контролю за дотриманням дозволених нормативів викидів на стаціонарних джерелах АТ НЗФ – 1 611 аналізів, для контролю якості води спостережувальних свердловин –  749 аналізів,  2450   аналізів перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків, визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках та якості води зворотного циклу ЦВФ. На виконання  програми  моніторингу  довкілля  у 1 кварталі 2019 року витрачено близько  938,8 тис.грн  грн.  На підставі проведеного моніторингу атмосферного повітря населених пунктів за результатами підфакельних спостережень та замірів на стаціонарних постах середньорічні показники забруднюючих речовин у 1 кварталі 2019 року  у порівнянні із аналогічним періодом 2018 року залишилися на тому ж рівні та не перевищують встановлені нормативи.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Контроль якості вод у спостережних свердловинах виконувалося 2 рази на квартал за 9 показниками згідно із графіком, погодженим КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія” на 2018 рік. На виконання заходу за  1 квартал 2019 року витрачено близько 118 тис. грн. На підставі проведеного моніторингу стану п’єзометричних свердловин у 1 кварталі 2019 року визначено, що  концентрації забруднюючих речовин підземних вод суттєво не відрізняються від  контрольованих у 2018 році та знаходяться у межах раніше визначених  показників.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський