ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.01.2017

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва складає 217 млн.грн. УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ) виконано проект з будівництва об’єкта згідно із договором № 1412-20-15ПР/1501657 від 03.04.2015. За 2016 рік на виконання робіт за заходом витрачено  29 665,0 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  30 554 тис. грн.

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”,  термін виконання заходу  -  2021 рік. У даний час ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторську документацію на об’єкт.  За 2016 рік на виконання проектних робіт використано 100 тис. грн.

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За             2016 рік очищено та повернено у зворотний цикл заводу 297,678 тис. м³   дренажної та зливової води.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за   2016 рік утворилося   743 021  т  шлаків , 194 452  т шламів,   перероблено –  798 164 т шлаків, 220 081 т шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. У ПАТ НЗФ завершено монтажні роботи та запущено у дослідну експлуатацію автоматичну систему екологічного моніторингу на межі СЗЗ з 29.12.2015.  З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. На виконання заходу у 2016 році витрачено 700 тис. грн.

Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за   2016 рік  виконано 26 609 аналізів атмосферного повітря на стаціонарних постах, викидів від стаціонарних джерел, перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків, визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках. На виконання хіманалізів та утримання природоохоронної служби  ПАТ НЗФ за  2016 рік витрачено близько 3  млн грн. Звіти про виконання екологічного моніторингу у  ПАТ НЗФ систематично розміщуються на сайті заводу www.nzf.com.ua в мережі Internet для ознайомлення громадськості.  Згідно із регламентом « Передачі даних щодо стану атмосферного повітря для узагальнення та подання екологічної  інформації, оприлюднення її на сайті  моніторингу атмосферного повітря Дніпропетровської області», який затверджений  департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації,  щодекадно, щомісячно та щоквартально  дані для заповнення офіційного сайту  системи екологічного моніторингу   направляються  на електрону адресу ecologydnepr@gmail.com.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Згідно із  договором № 1601481 від 31.03.2016 з КП „Південукргеологія” виконано роботи із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод – аналізу гідрогеологічних умов проммайданчика заводу та прилеглих площ для визначення рівня забруднення та взаємовпливу з суміжною територією. На виконання робіт витрачено 241,91 тис. грн.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський