ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДОТ ім.В.Усова

___________Т.В. Яковенко

Програма дитячого оздоровчого табору ім.В. Усова

ВСТУП

         Дана програма розроблена для дітей від 7-16 років і розрахована на чотири зміни роботи.  Літо – найвеселіша для дітей пора року. Адже  влітку найдовші та найцікавіші канікули. Неповторні тому, що пригоди літа не повторюються з року в рік, а дарують нові види відпочинку, цікаві розваги, нові зустрічі. Стільки всього цікавого можна побачити, навчитись та зробити. А ще підрости, зміцніти, порозумнішати.     Влітку в ДОТ ім. В. Усова організується чотири зміни відпочинку.

МЕТА ПРОГРАМИ

         Метою діяльності цього дитячого закладу відпочинку є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

ЗАВДАННЯ   ПРОГРАМИ

      Програма ДОТ ім. В. Усова має навчальне, виховне, розвиваюче та оздоровлююче значення, як того вимагає «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХI сторіччі».

Навчальні завдання:

- розширення, узагальнення і закріплення знань про природу та взаємозв'язки у ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи;

-  розширення, узагальнення і закріплення знань про традиції Украіни та інщих стран світу;

- формування креативного, творчого мислення;

- розвиток вміння донести до оточуючих свої думки, почуття, емоції за допомогою  малюнка, поробки, колективної композиції, танця.

 

Виховні завдання:

- всебічний гармонійний розвиток особистості;

- оволодіння правилами та нормами моральної поведінки;

- розвиток інтелектуальних можливостей;

- виховання поваги до людей праці та її результатів;

- створення оптимальних умов для формування здорового організму людини;

- формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;

- формування почуття прекрасного;

- виховання почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу;

- оволодіння знаннями та вміннями творити прекрасне в житті;

- розвиток естетичного відношення до оточуючого середовища;

- виховувати вміння працювати як самостійно, так і в колективі.

 

Розвивальні завдання:

-вдосконалення вміння спілкуватися з природою, гармонізуючи свій внутрішній світ;

-забезпечення вільного інтелектуального розвитку дітей;

-вдосконалення здібностей, талантів;

-пробуджувати зацікавленість, винахідливість;

-розвиток уяви, уваги, креативного мислення;

-формування духовної культури,

-розвиток творчих здібностей кожної дитини;

-розвиток наполегливості, цілеспрямованості, рішучості і незламності у

досягненні поставленої цілі.

 

Оздоровлюючі завдання:

-організація повноцінного відпочинку кожної дитини;

-поєднання природоохоронної діяльності і цікавого різноманітного пізнавального відпочинку;

-сприяння оздоровлення душі і тіла.

 

 

ОЗДОРОВЧА ПРОГРАМА

     Відпочиваючи у ДОТ ім. В. Усова  діти повинні не тільки зберегти, а й укріпити своє здоров’я. Цьому сприятимуть такі заходи:

-         огляд дітей медичним працівником;

-          проведення ранкової гімнастики;

-         прийняття сонячних і повітряних ванн;

-         організація пішохідних прогулянок;

-         дотримання режиму дня;

-         організація здорового харчування дітей;

-         організація спортивних заходів;

-         створення атмосфери розуміння і доброзичливості.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОГРАММА

Організаційно-педагогічна робота включає слідуючі напрями:

-         організаційна;

-         робота з об’єднання колективу;

-         профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження надзвичайних ситуацій;

-         робота з активізації творчих здібностей дітей;

-         робота з патріотичного виховання;

-         робота з розвитку навичок самоврядування.

Механізм реалізації:

-         комплектування табору кадрами;

-         наради при директорі, заступнику директора з навчально-виховної роботи по організації відпочинку дітей;

-         проведення інструктажів з вихователями з техніки безпеки і охорони здоров’я дітей.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТАБОРУ

1. Принцип демократичності взаємовідносин. Спілкування дорослих і дітей повинно базуватися на засадах поваги і довіри одне до одного, бажанні створити спільну ситуацію успіху, яка буде сприяти розвитку кожної        особистості.

2. Принцип шанобливого відношення до оточуючої природи, частиною якої ми є. Щодня ми повинні згадувати про це і з подякою допомагати природі, економно використовувати її дари, охороняти і пропагандувати екологічну культуру оточуючим.

3. Принцип творчої індивідуальності.  Кожна дитина має здібності і повинна їх щодня розвивати. тільки реалізуючи в щоденній роботі над собою свій потенціал, вона має  змогу стати творчою індивідуальністю.

4. Принцип диференціації виховання. Всі діти різні. Тому вихователі повинні будувати роботу з ними відповідно до їх психолого-педагогічних характеристик, створювати умови для їх розвитку, сприяти переключенню з одного виду діяльності на інший, щоб уникнути перевтоми і суму одночасно.

 

 Досягнення поставленої мети можливо за умови спільної роботи згуртованого колективу.  Для цього проводяться слідуючі заходи:

-         комунікативні ігри на знайомство;

-         психологічні ігри на виявлення лідерів;

-         ігри, які сприяють згуртуванню колективу.

Профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження

надзвичайних ситуацій

Інструктажі для дітей:

 «Обережно: отруйні рослини!», «Правила поведінки під час грози», «Правила поведінки під час поїздки автобусом», «Правила поведінки на спортивному майданчику», «Профілактика захворювання: педикульоз, туберкульоз, кишкові   інфекції», «Попередження дитячого травматизму».

Бесіди, проведені  медичним працівником:

 «Про здоровий спосіб життя»,  «Що таке здоров’я? Якщо ти захворів …»,

 «Про шкоди, яку приносить вживання наркотиків, алкоголю»,  «Про шкідливий вплив надмірного перебування на сонці»

 

Бесіди, проведені   вихователями закладу відпочинку:

1. «Вогонь – друг чи ворог?»

2. «Ваші дії при пожежі»

 

Робота з активізації творчих здібностей дітей:

-         ярмарок  пропозицій;

-         конкурси малюнків;

-         оформлення куточків загону;

-         робота в гуртках;

-         колективні творчі справи;

-         заходи на розвиток творчого мислення.

Робота з патріотичного виховання:

бесіди «Історія нашої країни», «Як ти бережеш красу рідного міста?»;

підготовка концертних номерів з елементами народних танців та співів, формування шанобливого ставлення до національних символів країни. 

Робота з розвитку навичок самоврядування:

психологічна гра на виявлення лідерів у загонах;

розподіл обов’язків;

розподіл доручень;

призначення чергових у «Сороку».

 

Этапи реалізації програми

Реалізація програми включає три періоди.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Розв’язування організаційних питань

Прийом дітей до табору.

Ознайомлення із законами табору.

Адаптація дітей до умов табору.

Анкетування дітей з метою виявлення їх інтересів і можливостей.

Формування колективів загону.

Введення в сюжетно-рольову гру.

Оформлення куточків загонів.

Урочисте відкриття табору

Аналіз організаційного періоду для дітей, загонів, педагогів.

Очікуваний результат:

загальне уявлення про план роботи у таборі;

формування загонів;

визначення творчих планів кожного загону;

корекція діяльності дітей;

надання методичної допомоги вихователям.

 

ОСНОВНИЙ ПЕРІОД

Проведення спортивно-оздоровчих, творчих заходів.

Створення умов для самореалізації дітей у системі  табору з урахуванням їх інтересів.

 

Очікуваний результат:

створення атмосфери дружби і довіри, сприятливої для кожної дитини;

сприяти вихованню екологічної культури дітей і дорослих;

сприяти розвитку творчих здібностей.

ЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД

Підсумок результатів табірної зміни. Закриття зміни.

Педагогічний аналіз результатів зміни.

Рішення організаційних питань закінчення зміни.

Очікуваний результат:

оздоровлення дітей, укріплення їх здоров’я;

формування потреби в духовному і фізичному здоров’ї;

набуття дітьми позитивного життєвого досвіду, вміння будувати позитивні відносини з іншими без конфліктів;

розвиток соціальної активності дітей.