ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДОТ ім. В. Усова

___________Т.В. Яковенко

 

Правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають у ДОТ ім. В. Усова

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають у ДОТ ім. В. Усова, розроблені на підставі Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про охорону дитинства", "Про позашкільну освіту", Типового положення про дитячий оздоровчий заклад оздоровлення та відпочинку, Державних санітарних правил і норм, інших нормативно-правових актів з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

2. Виконання Правил внутрішнього розпорядку обов'язкове для всіх дітей, які відпочивають в ДОТ ім. В. Усова.

3. Усі питання, пов'язані з виконанням правил внутрішнього розпорядку дітьми, які відпочивають в ДОТ ім. В. Усова, вирішує адміністрація ДОТ у межах даних їй прав.

 

 

II. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОТ

 

1. Відпочивати в ДОТ ім. В. Усова мають право діти у віці від 6 до 16 років включно за наявності Путівки в ДОТ ім. В. Усова і дозвільних медичних документів.

 2. Лікар ДОТ має право відмовити дитині в прийомі в табір за наявності явних ознак захворювання, відсутності медичних документів або їх невірному оформленні.

 3. Формування загонів здійснюється адміністрацією ДОТ в день заїзду відповідно до вікових особливостей дітей і внутрішніх можливостей табору.

 4. Адміністрація ДОТ має право в день заїзду переводити дітей із загону в загін без узгодження з ними або їх батьками.

 5. Дитину, яка прибула в табір вже після формування загонів, адміністрація ДОТ направляє в загін, що максимально відповідає її віку, але в якому є вільне місце.

 6. В день зарахування в табір усі діти мають бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ДОТ ім. В. Усова, режимом дня в ДОТ ім. В. Усова, пройти інструктаж з профілактики  травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми і підлітками, дотримання ними санітарно-гігієнічних правил відповідно до затвердженої програми.

 

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ В ДОТ

 

1. Діти, які відпочивають в ДОТ, мають право:

    - на отримання усього комплексу послуг, передбачених функціонуванням ДОТ ім. В. Усова в період, зазначений в Путівці в ДОТ ім. В. Усова;

-  на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

-  на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

-  самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах закладів;

-  на раціональне харчування;

-  брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку;

-  звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

-  у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя;

    - на шанобливе відношення до себе з боку працівників табору відповідно до існуючих психолого-педагогічних стандартів.

2. Діти, які відпочивають в ДОТ, зобов'язані:

    -  виконувати правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ДОТ ім. В. Усова, режим дня в ДОТ ім. В. Усова;

    - дотримуватись правил техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, санітарно-гігієнічних правил і інших інструктивних матеріалів ДОТ;

    - здійснювати елементарну трудову діяльність, що включає прибирання свого спального місця, утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистої гігієни, чергування в кімнаті, їдальні і по табору, підтримку в порядку закріпленої території і тому подібне;

    - бережливо відноситись до майна табору;

    - шанобливо ставитися до працівників ДОТ, інших дітей.

3. Дітям, які відпочивають в ДОТ, забороняється:

    - покидати територію табору без супроводу дорослих;

    - самовільно виходити на пляж, купатися в морі та в басейні;

    - привозити в табір і вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні речовини;

    - привозити в табір будь-які піротехнічні засоби, ножі, рогатки і інші небезпечні предмети.

 

 

IV. ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОТ БАТЬКАМИ

 

1. Право відвідувати дитину в таборі мають тільки її батьки або особи, що їх замінюють. Інші особи можуть відвідувати дитину тільки за наявності в них нотаріально завіреного доручення від батьків або осіб, що їх замінюють, встановленого законодавством зразка.

2. Відвідування дітей особами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння не допускається.

3. Відвідування дітей у таборі можливе в будь-який день з 8.30 до 13.00 і з 16.00 до 19.00.

4. На час відвідування дитини в таборі її батьки або особи, що їх замінюють, переймають на себе повну відповідальність за збереження життя і здоров'я дитини.

5. Пересування батьків і інших сторонніх осіб по території табору, а тим більше відвідування ними спальних корпусів, їдальні та інших приміщень заборонене.

 

 

V. ДОСТРОКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ДОТ

 

1. Дитина, яка відпочиває в ДОТ, може бути достроково відрахована з табору за заявою батьків або осіб, що їх замінюють. При цьому повна або часткова вартість путівки не відшкодовується.

2. Дитину, яка відпочиває в ДОТ, адміністрація може достроково відрахувати з табору без відшкодування вартості путівки в наступних випадках:

    - систематичне невиконання правил внутрішнього розпорядку, порушення режиму табору;

    - агресивна поведінка, створення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я самої дитини і тих, хто її оточує;

    - паління, вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин;

    - самовільний вихід на пляж або за територію табору;

    - крадіжка та інші протиправні дії;

    - нанесення матеріального збитку майну табору, співробітникам, дітям (при цьому матеріальну відповідальність несуть батьки дитини або особи, що їх замінюють).

  

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ДІТЕЙ В ДОТ

 

1. За зразкову поведінку, активну участь у громадському житті ДОТ, високі особисті досягнення дитина може бути заохочена через:

    - оголошення подяки;

    - нагородження грамотою, відзнакою «Усовська зірка», «Орден Сонця»;

    - нагородження  подарунком.

2. Про заохочення доводиться до відома дитячого і педагогічного колективів ДОТ.